Projektin kohderyhmänä ovat epätyypilliset opiskelijat (kuten osa-aikaiset opiskelijat; opiskelijat, joilla on vaativia perhevelvollisuuksia; aikuisopiskelijat) sekä vähemmistöjä tai heikommassa asemassa olevia ryhmiä edustavat nuoret (esim. maahanmuuttajat, Romaaniväestö, talouskriisistä kärsivät nuoret).

ACCESS4ALL esittelee hankekumppaneiden kehittämiä korkeakouluopintojen saavutettavuutta ja jatkuvuutta edistäviä menettelytapoja ja aloitteita. Tällä tavoin hanke edistää haavoittuvassa asemassa olevien ja epätyypillisten opiskelijoiden tukemista.

Kutsumme epätyypillisten ja heikommassa asemassa olevien oppijaryhmien osallisuudesta kiinnostuneet korkeakoulut osallistumaan ACCESS4ALL-hankkeen avoimiin tilaisuuksiin, joita hankekumppanit järjestävät omilla kampuksillaan.

KUMPPANIT

University of Jyväskylä, Finland
Universitatea din București
Università degli studi di Bergamo
University of Bristol
Instituto politécnico de Leiria
Equipo de Desarrollo Organizacional - UAB
Erasmus+