Grupurile țintă ale acestui proiect sunt studenții non-tradiționali (studenții part-time, cei cu responsabilități familiale, adulți), tinerii din grupuri marginalizate sau dezavantajate (imigranți, romi, tineri afectați de criza financiară).

Proiectul ACCESS4ALL permite accesul la și schimbul de numeroase politici și inițiative pe care partenerii le dezvoltă deja. Scopul proiectului este de a îmbunătăți accesul și retenția grupurilor vulnerabile și a studenților non-tradiționali în învățământul superior.

Instituțiile de învățământ superior interesate să integreze studenții non-tradiționali și grupuril dezavantajate sunt invitate să participe la activitățile publice din cadrul proiectului ACCESS4ALL pe care fiecare partener le va organiza local.

PARTENERI

University of Jyväskylä, Finland
Universitatea din București
Università degli studi di Bergamo
University of Bristol
Instituto politécnico de Leiria
Equipo de Desarrollo Organizacional - UAB
Erasmus+